Retningslinjer for angrerett

Angrerett
Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi Vild Nord melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt.   Gi beskjed til oss ved å sende en e-post til info@vildnord.com eller ringe + 45 77 34 09 09.

Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene. 

Meldingen fra kjøper til Vild Nord om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettskjema eller e-post), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til oss.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Vild Nord innen rimelig tid. Vi er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag vi mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til vår rådighet. Returkostnad betales av kjøper.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til Vild Nord i tilnærmet samme stand som den var i da kjøperen mottok den (uåpnet folie eller plastboks m/skrukork). Kjøperen bør sende varen tilbake til oss i originalemballasjen hvis dette er mulig Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt eller varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres.

Ved bruk av angrerett må du kontakte vår kundeservice på +45 7734 0909, info@vildnord.com eller i chatten på vildnord.com - og vi hjelper deg videre.