Plast - en värdefull resurs

Plastik - en værdifuld ressource - Vild Nord

Sluta slöseri med mat och hjälpa oss att återvinna


Jordens resurser är inte oändliga, och vi konsumerar mer än någonsin tidigare. Plast är en resurs som naturligt tas upp när vi pratar om miljö och föroreningar. Plast är också ett stort problem, speciellt om det hamnar i naturen och inte återvinns.


Men plast i naturen är inte vår enda utmaning – matsvinnet är en annan utmaning som vi samtidigt måste ta hänsyn till. Och vi måste göra det tillsammans.
 
”På Vild Nord vill vi gärna ta ansvar för vår gemensamma vackra nordiska natur. Men för att komma i mål behöver vi din hjälp.”
 
Läs med här och lär dig mer om hur du kan hjälpa till att stoppa matsvinnet och få bort plast från naturen och från förbränningsanläggningar och i stället in i en hållbar cirkulation där plasten kan återvinnas och komma till nytta.Återanvänd plast

Visste du att produktionen av mat står för en mycket större del av resursförbrukningen än förpackningarna som sveper in dem?

Därför måste vi alltid försöka minimera matsvinnet, samtidigt som vi ser till att förpackningarna kan och kommer att återanvändas.
 
År 2020 slängdes nästan 59 miljoner ton mat bara i EU. Hushållen stod för mer än 31 miljoner ton. Det innebär att mer än hälften av matsvinnet inträffade i hemmen. Detta motsvarar ca. 70 kg matavfall per invånare.
 
Därför väljer vi vår förpackning utifrån dessa kriterier:
  • Säkerställa hög livsmedelssäkerhet
  • Förhindra och minska matavfallet
  • Säkerställa återvinning
    - Och just här kommer du in i bilden - mer om den längre ner.


Vårt jobb är att hålla våra produkter färska så länge som möjligt, så att de inte hamnar som matavfall i återanvändbara förpackningar. Det gör vi bland annat genom att använda plastförpackningar.
 
Vi använder livsmedelsgodkända HDPE- och PP-burkar som förpackning. Just dessa plasttyper är särskilt lämpliga för mat, då de har en hög grad av motståndskraft mot vatten och fukt.
 
Genom att förebygga och minska matsvinnet tar vi ett steg mot en ljusare och grönare framtid – vem vill inte det? Den mat vi producerar ska helst sluta användas, istället för att sluta som matavfall."Jordens resurser är inte oändliga, och vi konsumerar mer än någonsin."FN:s världsmål 12 och Vild Nord

Du har säkert hört talas om FN:s globala mål. Kanske nämns i andra sammanhang, till exempel i samband med ditt arbete eller i nyheterna. Bara för att fräscha upp vad FN:s globala mål är så kommer här en kort beskrivning.
 
FN:s globala mål är 17 konkreta mål med motsvarande 169 delmål. Dessa mål förbinder alla FN:s 193 medlemsländer att avskaffa fattigdom och hunger i världen, men också att minska ojämlikheter, säkerställa god utbildning och bättre hälsa för alla.


I Vild Nord arbetar vi konkret med världsmål 12, som bland annat handlar om att minska matsvinnet och uppmuntra till återvinning.


FN -mål


Sammen tager vi hänsyn


Enligt FN går 1/3 av all mat i världen till spillo. Det kan vara under produktion, i transport, i butik eller hemma hos oss. 

Att så mycket mat går till spillo är faktiskt ett så stort problem att det vida överstiger konsumtionen av plast ur ett miljöperspektiv. I samband med matsvinn spelar plast en viktig roll som absolut är värd att tänka på. Och här kan och måste vi som tillverkare göra skillnad.
 
I vår produktion omvandlar vi rester från fiskproduktion till ett premium collagenpulver med ett högt närings- och nyttovärde. Detta pulver måste hålla tills det används och förpackningen måste kunna återanvändas.

Återanvända vår plast 

Hjälp oss att återvinna vår plast


Hos Vild Nord använder vi som sagt plastemballage och för att få mest möjligt ud af plasten efter brug, har vi brug för din hjälp.

Vår emballage består av fire dele och for att delene genbruges optimalt, är det viktigt, att de affaldssorteras korrekt.

Box, låg och den medföljande ske är 100% genanvendelige och sorteres som separata delar i plast.

Forsegler, det runda sejl som sitter under låget, när du öppnar boxen, avlägsnas och sorteras som restaffald. Det samma ska du göra med produktens etikett, som gör det enkelt att ta bort från boxen.Varje del av Vild Nord Collagen


Skölj lådan innan du sorterar den som plast. Du behöver inte tvätta den med mycket tvål och vatten. Använd bara lite överskottsvatten från t.ex. kokt potatis, blomvattning eller liknande.

Lådan behöver inte vara kliniskt ren, bara utan rester. På så sätt går det enklare och snabbare på reningsverket, där lådan hamnar efter sortering.

”Plast som inte sorteras och återanvänds är ett problem eftersom de annars återvinningsbara resurserna förstörs. Detsamma gäller plast som hamnar i vår natur.”3 användbara tips


Använd dina sinnen - det är sunt förnuft


För att minska matsvinnet skriver vi "Bäst före" istället för ett specifikt slutdatum på våra etiketter.

Datumet efter Bäst före är ett uttryck för det datum då du kan räkna med att produktens näringsämnen är som det står på etiketten. Därför kan du enkelt äta produkten efter Bäst före-datumet - använd dina sinnen när du äter en produkt efter Bäst före - titta, lukta och smaka på produkten, detta är vanlig logik för att undvika matsvinn i allmänhet.

Så länge du tycker att din Vild Nord-produkt luktar, smakar, känns och ser ut som första gången du öppnade behållaren, kan du säkert äta den. Efter "bäst före"-datumet måste du dock komma ihåg att effekten av ingredienserna minskar – så det gäller att äta ditt dagliga kollagen och få full njutning av produkten.


Vild Nord Collagen


Hjälp oss på vägen till en grönare värld

När du återvinner en låda från Vild Nord är du med och gör skillnad för miljön och naturen vi älskar tillsammans. Det är lite skräp, men ett steg i rätt riktning ändå.

För även om plast kan vara ganska skadligt för miljön om det sorteras fel, är det en värdefull resurs som kan återanvändas om och om igen – med din hjälp.

Syftet är att få bort plasten från naturen och ur förbränningsugnarna och istället till en hållbar cirkulation där den kan återanvändas och komma till nytta.


Använd den sista resterna collagenpulver

Har du lite överblivet collagenpulver som är på väg att nå "bäst före"-datumet? Då har vi gjort ett läckert recept på collagenisbitar. Du kan använda precis den variant av vårt collage som du kan ha över.

Collagen-isbitar

Läs nästa

Smagen af det nordiske hav - Vild Nord
Hvad betyder ingredienserne? - Vild Nord