Integritetspolicy

Du kan säkert gå in i djupet med oss


Säkerhet och insyn är ett grundläggande villkor för oss. Ända ner till den minsta detalj. Därför har vi samlat alla de små saker du behöver veta och relatera till när du köper våra produkter och flyttar runt på vår webbplats. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några tvivel.


Politik för personuppgifter vid Tellusvitae APS
Vi samlar bara in personuppgifter i fall där detta ska vara relevant för oss och vi kommer bara att få personuppgifter om det är relevant för din aktivitet på Tellusvitae APS.
När vi samlar in, bearbetar och använder dina personuppgifter följer vi alltid alla relevanta lagstadgade bestämmelser. Vi kommer bara att hålla dina personuppgifter så länge vi antingen är föremål för en juridisk skyldighet att göra det eller så länge de är relevanta för den avsikt de samlades in.

 


  Information vi samlar in
  • Om du vill köpa och få en produkt eller tjänst från oss måste vi samla in vissa personuppgifter för att slutföra affären och erbjuda dig våra tjänster:
  • Vi kan använda cookies för att hålla reda på innehållet i din kundvagn när du använder vår webbshop


  Vi kan få information som Namn, e -postadress, postadress, leveransadress (om den varierar från postadress), telefonnummer och betalningsinformation
  Tellusvitae APS samlar in och behandlar dina personuppgifter när du gör följande:
   
  Slutföra ett köp av våra produkter
  Byta partner
  Handelsvillkor och administration av köp och försäljning på Vildnord.dk tillverkas av:
  Tellusvitae APS
  Våren ForbiveJ 4A 2930 Klampenborg
  Tel. +45 7734 0909 CVR nr: 40450483 info@vildnord.com
   
  2930 Klampenborg


  Tel. +45 7734 0909
  CVR nr:
  40450483
  info@vildnord.com
    Behandlingsbasis och syfte Vi samlar in din regelbundna kontaktinformation som namn och adress för att leverera den produkt du har köpt från oss.
  Vi samlar in din e -postadress för att skicka en beställningsbekräftelse samt en leveransbekräftelse.


  När du betalar för din produkt samlar vi in ​
  ​ditt namn, din kortdata och IP -adress. Informationen som samlas in i samband med betalningstransaktionen används och lagras endast för betalningsavtal och uppfyllande av avtalet.

  • Genom att slutföra betalningar kommer några av dina uppgifter att vidarebefordras till Onpay, inklusive information som behövs för att slutföra eller stödja betalningen, till exempel det totala inköpsbeloppet och faktureringsinformation.
  • Om du under registreringsprocessen eller på vår webbplats har gett oss ditt samtycke till detta kommer vi att använda din e -postadress för att skicka ett nyhetsbrev.


  Du kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.
  Alla nyhetsbrev innehåller också en länk för att avsluta prenumerationen.


  Om behandlingen av personuppgifter bygger på ditt samtycke, har du när som helst att återkalla samtycket.
  Tyvärr, om du inte vill tillhandahålla de personuppgifter som krävs för att slutföra ett köp, kommer du tyvärr inte att ha möjlighet att köpa produkter från oss på vår webbplats. Din information (utom din e -postadress, om du har gett samtycke till att behandla den i syfte att ta emot erbjudanden) kommer att raderas 5 år efter att du har fått din artikel. Andra mottagare av personlig information
   
  Vi har vår webbplats på Dandomain och betalningssystem genom onpay, som fungerar som vår dataprocessor.
  All personuppgift som du tillhandahåller på vår webbplats kommer att lagras i
  Mandomän Datacentra. Vi använder externa företag som leverantörer för att tillhandahålla våra tjänster så bra som möjligt.
  Dessa externa leverantörer är dataprocessorer och behandlar i vissa fall personuppgifter i samband med deras leverans av tjänster till oss. Våra dataprocessorer behandlar endast personuppgifter enligt våra instruktioner och i enlighet med lagstiftningskraven för dataprocessorer.
  Vi har ingått databehandlingsavtal med våra databehandlare, vilket är vår garanti för att de följer tillämpliga regler för skyddet av din personliga information. Dina rättigheter
   
  Du har rätt att begära oss följande:
  För att komma åt och få korrigerade/ändrade personuppgifter Att ha raderat personuppgifter Du har också rätt att protestera mot behandlingen av dina personuppgifter och du har rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet. 
  Om du inte längre vill att vi ska behandla din personliga information eller att vi måste begränsa behandlingen av din personliga information, kan du också skicka en begäran till info@vildnord.com. Cookie och sekretesspolicy på Tellusvitae APS När du besöker vår webbplats samlas information om dig som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att öka värdet på annonserna som visas på sidan.


  Om du inte vill att information ska samlas in bör du ta bort dina cookies (se instruktioner nedan) och utelämna ytterligare användning av webbplatsen.
  Nedan har vi utarbetat vilken information som samlas in, deras syfte och vilka tredje parter har tillgång till dem.
   
  Småkakor


  Webbplatsen använder "cookies", som är en textfil som lagras på din dator, surfplatta eller mobiltelefon för att känna igen den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och inriktning på annonser.
  Cookies kan inte innehålla skadlig kod som virus.


  Det är möjligt att ta bort eller blockera kakor.
  Se instruktioner:
  http://minecookies.org/cookiehandtering. Om du tar bort eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll du inte kan komma åt.


   
  Personlig information Personlig information är alla typer av information som kan tillskrivas dig till viss del. När du använder vår webbplats samlar vi in ​
  ​och behandlar ett antal sådana information. Det händer t.ex. När det gäller regelbunden tillgång till innehåll, om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, delta i tävlingar eller undersökningar, registrera dig som användare eller abonnent eller göra inköp.

  Vi samlar och bearbetar vanligtvis följande typer av information: en unik ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP -nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på (intressen). I den utsträckning du uttryckligen samtycker till detta och skriver in informationen själv, bearbetar också:


  Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsinformation.
  Det kommer vanligtvis att vara i samband med skapandet av inloggning eller vid köp. SÄKERHET Vi behandlar din personliga information säkert och konfidentiellt i enlighet med tillämplig lag, inklusive personuppgiftsreglering och lagen om dataskydd. Din information kommer endast att användas för det ändamål som de samlas in och kommer att raderas när detta ändamål uppfylls eller inte längre är relevant. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot det faktum att din information av misstag eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämras eller kommer till kunskap om obehöriga personer, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagstiftningen. ÄNDAMÅL
  Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig annonserna som troligen är relevanta för dig, för att registrera dina inköp och betalningar och kunna tillhandahålla de tjänster du har begärt, till exempel för att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll. Förvaringsperiod Informationen lagras under den period som tillåts enligt lag och vi tar bort dem när de inte längre behövs. Perioden beror på informationens art och lagringsbakgrund. Därför är det inte möjligt att ange en allmän tidsram för när informationen raderas. Offentliggörande av information Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuellt Klick, geografisk plats, kön och ålderssegment etc. avslöjas för tredje parter i den utsträckning som denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter som är involverade i avsnittet om "kakor" ovan. Informationen används för att rikta in sig på reklam. Vi använder också ett antal tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa bara bearbetar information för våra räkning och kanske inte använder dem för sina egna ändamål. Avslöjande av personlig information som namn och e-post, etc. kommer bara att hända om du ger samtycke till det. Vi använder bara dataprocessorer i EU eller i länder som kan ge din information tillräckligt skydd. Insikter och klagomål Du har rätt att avslöja vilken personlig information vi behandlar i ett regelbundet format (dataportabilitet). Dessutom kan du invända mot informationen när som helst. Du kan också återkalla ditt samtycke till information om dig. Om den information som behandlas om dig är felaktig har du rätt att korrigeras eller raderas. Förfrågan kan göras till: info@tellusvitae.com. Om du vill klaga på vår behandling av din personliga information har du också möjlighet att kontakta datainspektören. Om du inte längre vill att vi ska behandla din personliga information eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter kan du också skicka oss en begäran till ovanstående e -postadress.