Upcycling av fiskskinn

Upcycling af fiskeskind - Vild Nord

Upcycling för naturens skull

Känner du till termen "upcycling"? Upcycling är ett hållbart tillvägagångssätt där resurser som normalt skulle kasseras istället används för att skapa nya produkter av högre värde. Därmed bidrar upcycling till att minska mängden avfall och förlänga livslängden på resurserna. I Vild Nord uppcyklar vi fiskskinn från vildfångad nordatlantisk torsk.
Havet som källa


Vi är stolta över att ha ett innovativt och hållbart tillvägagångssätt för att återvinna fiskskinn och skapa en förstklassig collagenprodukt som du kan njuta av, oavsett var du befinner dig i livet. Vår motivation ligger bland annat i vår önskan att vårda och vårda vår natur på ett hållbart sätt. Och så är vi också helt enkelt gammaldags fascinerade av att ett fiskskinn kan bli en skönhetsprodukt. Det är inte magi, men det är nära.

Som företag känner vi en skyldighet att bevara vår natur, och att minimera vår miljöpåverkan och främja en cirkulär resursförbrukning. Genom att återanvända fiskskinnet från den vildfångade nordatlantiska torsken bidrar vi till ett ökat värdeskapande och ett större utnyttjande av hela råvaran, så att matsvinnet minskar.


Havet - en källa till Collagen

Från restprodukt till premium marin collagen

Det fina, lätta och ljusa collagenpulvret som du hittar i alla våra Vild Nord collagenprodukter produceras genom en hydrolyseringsprocess. Men vad betyder det när vi säger att vårt marina kollagen är hydrolyserat?

Från Fishskin Two Collagen
 
Efter fångst fileas torsken och skinnet samlas upp. Normalt kasseras fiskskinnet eller används i produktionen av foder, men v har i stället valt att upcycle skinnet med en speciell bearbetning, så att du kan njuta av ett vackert collagepulver av högsta kvalitet.

När vi uppgraderar fiskskinn använder vi jordens resurser till fullo. Ett kilo fiskskinn ger ca. 130 gram collagen. Det låter kanske inte så mycket, men fiskskinnet består också av något annat än collagen och det kommer alltid att finnas en rest av fiskskinnet efter vår bearbetning. Dessa rester används bland annat att producera djurfoder.

Den nordatlantiska torsken

För att vi ska få ut collagenet ur fiskskinnet måste det bearbetas på ett alldeles speciellt sätt. Hydrolys innebär en kemisk process där fiskskinnet bryts ned med hjälp av vatten och enzymer. På så sätt kan collagenet extraheras.
 
Fiskskinnet går igenom en process där det rengörs och föroreningar tas bort. Huden blötläggs sedan och utvalda enzymer tillsätts. Enzymerna bryter ner fiskskinnet och dess proteiner till mindre peptider och aminosyror. 
 
När hydrolyseringsprocessen är över, filtreras collagenet för att avlägsna olösliga partiklar, vilket resulterar i ett klart och rent pulver.
 
Collagenpulvret används nu i alla Vild Nord Collagen varianter – även i din favorit. Vissa produkter har vitaminer och mineraler tillsatta i form av till exempel tång och bär. 
 
Kollagenpulver
 

Med naturen i åtanke

Varför välja marint collagen, och varför har valet just fallit på torsk? Torsken vi använder på Vild Nord har levt sitt liv i den underbara, men samtidigt hårda, Nordatlanten. Den har naturligt ett högt innehåll av proteinet collagen, speciellt i huden.


Fiskeshindrande


Det collagen som torsk besitter är typ 1 collagen. Det är den mest utbredda typen av collagen i människokroppen, där proteinet bland annat spelar en viktig roll för hudens elasticitet.
 
Dessutom har vi valt torsk som källan till collagenet, eftersom fisket är hållbart och vi fullföljer denna hållbara cykel genom att upcycla fiskskinnet till en underbar inre skönhetskollagenprodukt. 
 
Genom att välja Vild Nord marint collagen får du collagen av en typ som kroppen redan har och känner till. Det är också skönt att veta att råvaran används till fullo, och att man på så sätt kan bidra till att minska eventuellt matsvinn.

Collagen för huden

Läs nästa

Helt enkelt Food State - Vild Nord
En aktiv livsstil for din skønhed - Vild Nord